Overslaan naar content

Wie is Meerlanden?

Een duurzame en mooie leefwereld. Dat willen we allemaal. Meerlanden is gericht op het maken en onderhouden van een leefomgeving, waar de volgende generaties ook nog van kunnen genieten. Hier werken wij dagelijks aan met ruim 500 medewerkers, waarvan ca. 80 met een afstand tot de arbeidsmarkt. Waar veel ons alleen kennen van de afvalinzameling en verwerking van het GFT, zijn we ook actief in beheer en onderhoud van openbare ruimte, straatreiniging, gladheidsbestrijding, groenonderhoud, marktbeheer, rioleringswerkzaamheden, demonteren van e-wast en hebben we in Hoofddorp een kringloopwinkel. We zijn een sociale en informele organisatie. Gezond en met plezier werken tot je pensioen; Daar streven wij naar. Daarom besteden we de komende jaren aandacht aan vier thema’s: Gezondheid en vitaliteit, leren en ontwikkelen, in- en ontspanning, motivatie en betrokkenheid. We zijn een bedrijf waar veel verschillende mensen werken. Of je nou graag met je handen werkt of je lang gestudeerd hebt, wij maken geen onderscheid en bieden werk op verschillende niveaus.

Bij Meerlanden vinden wij het belangrijk om actief het voortouw in de regio te nemen om een duurzame en mooie leefwereld te creëren. Dit doen we door invulling te geven aan het worden en blijven van een excellente dienstverlener en een duurzame grondstoffenregisseur ondersteunt door excellente bedrijfsvoering.

Onze doelstellingen:

Excellente dienstverlener

Dit wil zeggen, dat we nóg beter willen worden in wat we dagelijks doen. Door goed te luisteren naar onze klanten en kennis te delen, zetten we de volgende stap om nog beter te worden. Dit willen we bereiken door onder andere:

  • Meer digitaal te gaan werken

  • Afval te zien als een nieuwe grondstof waarbij een andere manier van inzamelen hoort

  • Recylce- & scholingsprogramma voor basisscholen aan te bieden

  • Zwerfafval aan te pakken

  • Milieuvriendelijke oplossingen in de openbare ruimte te realiseren

  • Gelijke tarieven voor de gemeenten te hanteren

Duurzame grondstoffenregisseur

De wereldbevolking groeit en de grondstoffen worden minder. Het besef dat we zuinig om moeten gaan met grondstoffen groeit gelukkig. Als Meerlanden vinden we het belangrijk telkens weer te kijken hoe we afgedankte producten kunnen recyclen. We zoeken daarin de samenwerking op met andere bedrijven en organisaties. Ons grootste voorbeeld is onze eigen proces (?) compostering & vergisting. Van het GFT afval dat jij weggooit maken wij zes nieuwe producten. Een ander mooi voorbeeld is onze toekomstdroom voor een milieustraat 3.0. Hier kun je straks jouw kapotte blender laten repareren, winkelen bij de kringloopwinkel en je online spullen aanbieden als een soort Marktplaats in je eigen regio.

Excellente Bedrijfsvoering

Door ons dagelijks werk makkelijker te maken en slimmer uit te voeren, willen we ons voorbereiden op de toekomst. Ons terrein in Rijsenhout wordt verbouwd in de komende vier jaar. Hiermee verminderen we de overlast voor de omgeving, vergroten we de veiligheid en kunnen we extra activiteiten ontwikkelen op het terrein.

Samen komen we verder! Veiligheid staat voorop en om risico’s te verminderen, geven we met regelmaat workshops in de vorm van toolboxen, bieden we cursussen aan, spreken we elkaar aan op gedrag en blijven we met elkaar in gesprek. Zelf lekker in je vel zitten helpt ook om ongelukken en verzuim te voorkomen. Wij besteden daarom extra aandacht aan thema’s die het plezier in je werk helpen vergroten. Wil je meer weten? Neem dan eens een kijkje in ons Meerlanden-beeldboek!

SAMEN komen we VERDER. In deze zin staan onze waarden. Iedere medewerker kent ze en samen werken we ermee (en eraan). Veiligheid staat te allen tijde met stip bovenaan. En een uitroepteken erachter, al is dat figuurlijk. Dat is niet voor niets. Afvalinzameling, afvalverwerking en werken in de openbare ruimte brengen veiligheidsrisico’s met zich mee. Als werkgever doen we bij Meerlanden wat we kunnen om die risico’s te minimaliseren en een veilige werkomgeving te bieden voor onze mensen. Naast deze fysieke veiligheid moeten medewerkers zich ook veilig kunnen voelen. Sociale veiligheid hoort er voor ons nadrukkelijk bij.